Kira Vergisi Hesaplama

Beyan edeceğiniz kira geliriniz için ödemeniz gereken gelir vergisini hesaplamak için yıllık brüt toplam kira gelirlerinizi girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında Kira Vergisi Hesaplama 2018 ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve ziyaretçilerimizin Kira Vergisi Hesaplama 2018 aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de kendi yorumunuzla katkıda bulunabilirsiniz.
Kira Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL (Kira haricindeki yıllık toplam geliriniz)
  2. TL (Örn. 12000)
  3. TL (Örn. 24000)
  4. TL (Örn. 18000)
  5. TL (Örn. 8000)
Sitene Ekle

Kira geliri nedir?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "gayrimenkul sermaye iradı" olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kira geliriniz için ödemeniz gereken vergi hesaplanırken öncelikle kira gelirleriniz toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yaptığınız giderler oranlama yoluyla tespit ederek vergi matrahından düşülür ve kalan kısmın girdiği vergi dilimine ödeyeceğiniz gelir vergisi ve buna ek olarak çıkacak damga vergisi hesaplanır.

Toplu aldığım kiraları hangi dönemde beyan etmem gerekir?

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin; 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

Döviz cinsi kiraları nasıl beyan etmeliyim?

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

Kira ödemeleri hangi durumda bankaya yapılır?

Kira geliri elde edenler ile kiracıların; Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde, İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kira gelirinde istisna uygulaması nedir?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2012 yılı için istisna tutarı 3.000 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Kira gelirim olan varlıklar için yaptığım giderleri vergiden indirebilir miyim?

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir: Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) ve Gerçek Gider Yöntemi.Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Kira gelirinin vergisi ne zaman ve nasıl ödenir

Kira gelirinin vergisi 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı içersinde, ikinci taksit ise Temmuz ayı içinde ödenmektedir. Hesaplanan vergi; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine veya tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

Kira gelirine konu mal ve haklar nelerdir?

Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bunlara örnek olarak arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, telif hakları,gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri verilebilir.

Yukarıda yazılı mallar ve haklar, ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanır. Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradı kabul edilir.

Kira Vergisi Hesaplama 2018 aracını siteme nasıl eklerim?

Kira Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı sitenize ekleyerek mevcut ziyaretçilerinize kolayca farklı bir içerik sunarken aynı zamanda yeni ziyaretçiler elde etme fırsatı da yakalarsınız. Buraya tıklayarak Kira Vergisi Hesaplama 2018 aracımızı kendi sitenizin tasarımına göre özelleştirebilir ve tamamen ücretsiz olarak sitenize ekleyebilirsiniz.

Kira Vergisi Hesaplama 2018 ile İlgili Aramalar