Kira Vergisi Hesaplama

Beyan edeceğiniz kira geliri nedeniyle ödenmesi gereken gelir vergisini hesaplamak için aşağıdaki hesaplama aracında istenen bilgileri girdikten girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Kira Stopaj Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kira Vergisi Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
 1. TL
  (Örn. 42500,75)
 2. TL
  (Örn. 76300,75)
 3. TL
  (Örn. 7450,62)
 4. TL
  (Örn. 3250,75)
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Kira geliri nedir?

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "gayrimenkul sermaye iradı" olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda vergiye tabi tutulmaktadır.

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır. Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

Toplu alınan ödemeler hangi dönemde beyan edilmeli?

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kiralar, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin; 2023, 2024 ve 2025 yılları kiraları topluca 2023 yılında tahsil edilirse, her yıla ait bedel ilgili yılda beyan edilecektir.

Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kiralar ise, tahsil edilen yılın hasılatı sayılır. Örneğin; 2021, 2022 ve 2023 yılları gelirleri topluca 2023 yılında tahsil edilirse, bu gelirler 2023 yılı geliri olarak dikkate alınacaktır.

Döviz cinsi tahsilatları nasıl beyan etmeliyim?

Döviz cinsinden işlemlerde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

Kira ödemeleri hangi durumda bankaya yapılır?

Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde aylık gelir elde edilmesi halinde, işyerlerinde ise miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

2023 yılı için vergi dilimleri nedir?

70.000 TL'ye kadar %15
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası için %20
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası için %27
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası için %35
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası için %40

2022 yılı için vergi dilimleri nedir?

32.000 TL'ye kadar %15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası için %20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası için %27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası için %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası için %40

Kira gelirinde istisna uygulaması nedir?

Konutlardan kiralamalarından gelir elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Yıllara göre konutlarda uygulanan istisna tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl İstisna Tutarı
20072.300,00 TL
20082.400,00 TL
20092.600,00 TL
20102.600,00 TL
20112.800,00 TL
20123.000,00 TL
20133.200,00 TL
20143.300,00 TL
20153.600,00 TL
20163.800,00 TL
20173.900,00 TL
20184.400,00 TL
20195.400,00 TL
20206.600,00 TL
20217.000,00 TL
20229.500,00 TL
202321.000,00 TL

Kiraladığım varlıklar için yaptığım giderleri vergiden indirebilir miyim?

Elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir: Götürü gider yöntemi (hakları kiraya verenler hariç) ve gerçek gider yöntemi. Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Kira geliri vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit mart ayı içersinde, ikinci taksit ise temmuz ayı içinde ödenmektedir. Hesaplanan tutar; vergi dairelerine veya tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

İş yeri kiralamaları için beyanname verme sınırı nedir?

İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılanlardan, gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar beyanname vermek zorundadır. Bu tip mükellefler için yıllara göre beyanname verme sınırları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl Beyanname Verme Sınırı
201427.000,00 TL
201529.000,00 TL
201630.000,00 TL
201730.000,00 TL
201834.000,00 TL
201940.000,00 TL
202049.000,00 TL
202153.000,00 TL
202270.000,00 TL
2023150.000,00 TL